ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

جایگاه سازی برای یک برند

پس از تعریف بازار هدف، ماهیت رقابت و چارچوب رقابتی مناسب برای جایگاه سازی، گام بعدی طراحی و تدوین جایگاه برند است. تعریف جایگاه مناسب نیازمند تدوین و تثبیت تداعیات ذهنی مصرف کننده از نقاط تمایز
ادامه

نام گذاری محصول و انتخاب برند

    تکنیکی است که در آن سازمان در خصوص انتخاب نام محصولات خود اندیشیده و براساس دستاوردهای تحقیقات بازار بهترین و مناسبترین نام را با هدف تاثیرگذاری بر مشتریان هدف خود انتخاب میکند.
ادامه

برندسازی و معماری برند

 معماری برند ساختار برندها در درون نهاد سازمان هاست. روشی است که در آن برندها درون پروتفولیوی شرکت به یکدیگر مرتبط و از یکدیگر منفک هستند. معماری باید معرف گروه های برندگذاری در درون سازمان
ادامه

واژه نامه برند ، فرهنگ مشترک

به دنبال نیاز کاربران عزیز، هم چنین به جهت دستیابی به فرهنگی مشترک در حوزه برند، برآن شدیم تا به معرفی واژه ها و لغات کلیدی حوزه برند و ارائه مفهوم آنها در ادبیات فارسی اختصاص دهیم.    
ادامه

استراتژیهای مدیریت برند

  استراتژیهای مدیریت برند برندینگ از مباحث مهم و اصلی استراتژیهای مدیریت محصول به شمار می رود.
ادامه
ادامه