ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» تاریخچه کنفرانس بین المللی برند
تاریخچه کنفرانس بین المللی برند
برای کسب اطلاعات تکمیلی می توانید به وب سایتهای هر دوره مراجعه فرمایید،در اینجا به اهم موضوعات و رخدادهای هر دوره اشاره می شود
 
 اولین کنفرانس بین المللی برند در سال 85
1.اهمیت و ضرورت های برند و برند سازی
2. ترویج و نمایش برند های ایرانی
3. برند سازی و بستر سازی توسغه صنعت گردشگری
4.برند سازی درحفظ سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی
5.برند سازی در حفظ سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه های خارجی
6.تجلیل از مدیران سازمان ها و شرکت های پیشرو
 
  دومین کنفرانس بین المللی برند در سال 86
1.توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
2.ترغیب سازمان ها به تدوین استراتزی مدیریت برند به عنوان عاملی استراتزیک در حیات سازمان ها
3.معرفی جایگاه و نقش برند در توسعه بازار
4.جلب توجه قانون گذاران به قوانین و مقررات در پیشبرد برند های ایرانی
 
 سومین کنفرانس بین المللی برند در سال87
1.فرهنگ سازی مدیریت برند عاملی ارزش آفرین در بنگاه های اقتصادی
2.توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
3.ترغیب سازمان ها به تدوین استراتزی مدیریت برند و استفاده از نیرو های متخصص در زمینه برند
 
 چهارمین کنفرانس بین المللی برند در سال88
1.توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
2.کمک به ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی از راه ارزش برند های ایزانی در سطح ملی و جهانی
3.تبیین شاخص های قدرت برند در سطح صنایع مختلف
4.ترغیب سازمان ها به فعالیت و پژوهش در زمینه برند
5.تشویق مراکز علمی و پژوهشی به توسعه و بومی سازی مفاهیم برند در ایران
 
 
 پنجمین کنفرانس بین المللی برند در سال89
1.توسعه و ترویج دانش مدیریت برند
2.کمک به ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ملی از راه خلق ارزش برند های ایرانی در سطح ملی و جهانی
3.تبیین شاخص های قدرت برند در سطح صنایع مختلف
4.ترغیب سازمان ها به فعالیت و پژوهش در زمینه برند
5.تشویق مراکز علمی و پژوهشی به توسعه و بومی سازی مفاهیم برند در ایران
 
ششمین کنفرانس بین المللی برند در سال90
1.توسعه و ترویج برند سازی و مدیریت برند
2.ترغیب سازمان ها به پژوهش در زمینه برند  تدوین استراتژی مدیریت برند
3.تمهیدات لازم در ارتقاء نام ایران با قرار گرفتن در رتبه بندب موسسات معتبر جهانی
4.کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق تدوین استراتژی ملی برند 
  
هفتمین کنفرانس بین المللی برند در سال 91
1.توسعه و ترویج موضوع مالکیت فکری و مسائل حقوقی از طریق ارائه کارگاه های اموزشی و سخنرانی ها
2.کمک به ارتقاء فرهنگ برند سازی کشور
3.مورد کاوی از برند های موفق داخلی
 
هشتمین کنفرانس بین المللی برند در سال 92 
1. ضرورت و نقش برند سازی در حمایت از تولید ملی
2.برند سازی در صنایع خدمات محور
3. معماری برند و نقش آن در ایجاد و توسعه جایگاه برند
4.ضرورت توسعه صادرات به عنوان یکی از ارکان توسعه برند
 
  1- نقش برند سازی در تبیین اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات
  2- نقش فرهنگ، هنر و رسانه در برند سازی ملی / ایرانی 
 3- مسئولیت پذیری اجتماعی برندها (Brands CSR)
 4- چگونگی آفرینش برندهای پیشرو در بخش خصوصی 
 
 1. برند ملی گردشگری ایران، بایدها و نبایدها، شاخصها و راهکارها
 2. نقش برند سازی در حوزه گردشگری، در حمایت از اقتصاد و فرهنگ ملی و اسلامی کشور
 3. راهکارهای خلق، بازاریابی، ارتقاء و پایدارسازی برند گردشگی ایران
 4. هویت سازی برند گردشگری و نقش آن در توسعه و ارتقاء جایگاه گردشگری
 5. تعیین شاخص های سنجش مادی و معنوی برند در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی
 6. تعیین فرصت های سرمایه گذاری و بررسی علمی و نیاز سنجی زیر ساخت های گردشگری ایران
 7. آینده پژوهی برند گردشگری در ایران