ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
ادامه
ادامه

نقش شرکت های دانش بنیان در برند سازی

    شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علمی و فناوری، واسطه خوبی میان مراکز علمی و فناوری با بخش‌های اقتصاد و تولید هستند و می‌توانند نقش بسزایی در حضور محصولات در بازار، برندسازی و
ادامه

برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی برند

     نهمین کنفرانس ، پس از برگزاری 8 دوره متوالی و موفق کنفرانس بین المللی برند، بار دیگر و پربارتر از گذشته، در تاریخ های 15 و 16 دی ماه امسال ،به همت گروه پژوهشی رهیافت  در
ادامه